بدهکار شاه سلطان حسین هم شدیم !

مطبوعات روز بعد از توافق را که انسان از نظر می گذراند بخصوص روزنامه های چهارشنبه ۲۴ خرداد را …واقعا تهدید آقای روحانی اثر کرده است …تهدید به برخورد قاطع با منتقدان …همه موافقند بحمدالله اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد …یاد فتحعلی شاه قاجار و شاه سلطان حسین و …همه و همه بخیر و یک حلالیت بزرگ به همه این ها بدهکاریم که آن ها هم نرمش کردند ما ندانستیم و خیانتش خواندیم …من به سهم خودم به این فکر می کنم که اگر پسرم بزرگ شد و از من پرسید : چه فرقی بین این ها و آن ها بود که آن ها بد بودند و این ها خوب هیچ جوابی ندارم و علی الاسلام والسلام با این نحوه برخورد با وقایع …خوب دندان نقد اصولگراها را کشیدند …همه باید قدردان باشیم …خدا را شکر …

پ ن

خدا را شکر روزنامه کیهان که بنده افتخار خدمت در آن را دارم این تسامح و چشم بر روی هم بستن را به خرج نداد و چون همیشه صلاح ملک و ملت را بر نتایج آن چه که تهدیدهای این و آن می توانست و می تواند بر آن تحمیل کند ترجیح داد و نوشت آن چه را که باید می نوشت …