تاریخ پژوهان از دست ندهند!

جلد یک الی ۵ مجموعه ایران پس از انقلاب اسلامی به همت انتشارات خبرگزاری فارس منتشر شد.

از سال ۱۳۹۰ تاکنون تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی را با توجه به آرشیو موجود مطبوعات و نیز خاطرات شخصیت ها و اسناد و مدارک در دسترس صفحه به صفحه خوانده و مرور کرده ام ، حاصل این تلاش ها مجموعه ای شده است که پیش از این در خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفته و اینک در قالب یک مجموعه تقدیم علاقمندان شده است.
هر جلد این مجموعه یک فصل از تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی را مرور می کند ، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا یک تیر ۱۳۵۸ در جلد نخست  و از جلد ۲ الی پنج این مجموعه به ترتیب روی دادهای تابستان ، پائیز ، زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹ ورق زده شده است!
در این بازه زمانی اتفاقات مهم بسیاری در وطن روی داده است ، از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا رای قاطع مردم در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی ، شهادت بزرگانی چون مطهری و قاضی طباطبایی ها ، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی و رای مردم در رفراندوم پائیز ۱۳۵۸ به قانون اساسی و التهابات سیاسی که بنی صدر نخستین رئیس جمهور در محوریت آن قرار داشت و … همه و همه در این ۵ جلد مرور شده اند.

علاقمندان می توانند برای تهیه این مجموعه به سایت کتاب خبرگزاری فارس مراجعه کنند

سایت کتاب خبرگزاری فارس