دنیای آرشیو انتها ندارد !

چند سالی است که در کار جمع آوری آرشیو مطبوعات هستم ، دستی هم در جمع آوری عکس های تاریخی دارم ، دنیای آرشیو ظاهرا انتها ندارد ، لیستی با هزاران عنوان تهیه کرده ام که  تنها جمع آوری مطبوعات و تصاویر موجود در این لیست شاید سال ها طول بکشد ولی اگر جمع بشود به مانند حکایتی که می گوید اگر آب این دریا را بتوان دوغ کرد چه می شود خواهد شد !

خودم هم نمی فهمم چه می گویم ولی امروز به سایتی برخوردم که آرشیو نسبتا جامعی از برخی نشریات استثنایی سال های ابتدایی پس از انقلاب دارد واقعا لذت بردم …مانند گرسنه ای که وارد یک رستوران منو باز شده و نمی داند از کجا شروع کند نفهمیدم که چه باید بکنم ولی از هر کدام چند شماره ای را دانلود کردم که حس رسیدنم به دریا ارضا شود ولی نشد !

الان ساعت نزدیک به دو بامداد ۲۱ شهریور …و من همچنان به این فکر می کنم که این مطبوعات اگر جمع بشود و یکی فرصت کند که به مطالعه و مداقه در محتوای آن ها بپردازد چه می شود …آیا عمر کفاف خواهد داد ؟!